WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Podstawowym założeniem organizowanych warsztatów jest uzupełnienie oferty szeroko rozumianej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży jaka jest przygotowana w placówkach szkolnych i przedszkolnych w gminie Pawłowice. W naszym ośrodku dzieci i młodzież mogą rozwijać się w różnych kierunkach biernie
i aktywnie uczestniczyć w kulturze, poznać  rówieśników o podobnych zamiłowaniach, i uczestniczyć
w zajęciach poza rygorem szkolnym. Odpłatność wynosi 160 zł rocznie płatne z góry za cały rok, lub w dwóch ratach po 90 zł każda.

Regulamin korzystania z warsztatów dla dzieci i młodzieży GOK Pawłowice
na rok 2017/2018

Aktualne rozmieszczenie grup w salach, godziny zajęć oraz ilość uczestników

Sezon 2017/2018 

Zajęcia płatne Centrum Kultury  ul. Zjednoczenia 67 (tel. 32 4722570)

Nazwa zajęć

Sala

dzień, godzina

Zajęcia  wokalne
w małych grupach

"Fantazja"

Sala 2.19

Sala 2.19


środa
grupa młodsza

16:00 - 17:00

poniedziałek
grupa starsza
18:00 -19:30

Warsztaty plastyczne „ART-Eqipa”

Sala 3.14

Poniedziałek
gr. młodsza I
14:30 – 16:00

Poniedziałek
gr. młodsza II
16:30 - 18:00
środa
gr. młodsza III
15:00 – 16:30

Piątek
gr. młodsza IV
15:30 – 17:00

Piątek
gr. młodzieżowa II
18:00 - 20:00

Magiczny świat teatru i muzyki

Sala 2.19

Czwartek
15:30 – 17:00
Teatr Ruchu i Animacji "TRIA" Sala 2.19
Wtorek

16:00 - 18:00


Piątki

15:30 - 17:30

Młodzieżowa GrupaTeatralna "ENO" Sala 2.19
Wtorek

18:30 – 20:30

Grupa musicalowa "eM" sala 2.19
sala widowiskowa

Czwartek

17:30 - 20:00

Piątek
18:00 - 20:00

Grupa Teatralna "Mała Fanaberia" sala 204
sala ogólna
DKO

Poniedziałek

16:00 - 18:00


GOK
Środa

16:30 - 18:30

Zajęcia w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu (tel. 32 4721036)

Angielski dla maluchów
„Playing English”

Sala 204

Piątek
gr. młodsza
15:30 – 16:30

Piątek
gr. starsza
16:30 - 17:30

Plastyka dla dzieci i młodzieży

"Jak prawdziwi artyści"

Sala 004
Sala 206

Czwartek
Grupa I 
15:00 – 17:00

Czwartek
Grupa II 
17:00 – 19:00

Piątek
Grupa III
15:00 – 17:00

Piątek

Grupa IV
17:00 – 19:00

Zajęcia twórcze dla małych dzieci
z rodzicami
„Najmłodsi odkrywają świat”

Sala 205

Środa
16:00 – 17:30

Kółko szachowe „Hetman”

Sala 201

Sala 202

Środa
Grupa początk. 15:00 – 17:00

Środa
Grupa zaawans. 17:00 - 19:00


Taniec Nowoczesny "Black Milk Crew"

sala ogólna
DKO

Poniedziałek

17.00 - 19.00


 Szczegółowe informacje dotyczące zajęć

Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury

Nazwa zajęć
instruktor

W programie zajęć:

Wiek uczestników

Wielkość 
grupy

Liczba godzin tygodniowo

Warsztaty plastyczne „ART-Eqipa”

Instruktor 
 Agnieszka Kornas - Wiśniewska

- podstawy rysunku artystycznego
- portretowanie - pastel
i ołówek
-elementy ceramiki

- doskonalenie malarstwa sztalugowego

6-7 lat

6-10 osób

1,5

7-11 lat

6-12 osób

1,5

12-26lat

6-12 osób

2

Zajęcia  wokalne
w małych grupach

 
Instruktor
Monika Janecka

- wrażliwości muzycznej
- poznania piosenek o różnorodnym charakterze i stylu

- zapozna się z prawidłową emisją głosu, różnymi rodzajami  muzyki

- obycia z mikrofonem

- śpiewu wielogłosowego

- współpracy z grupą

6-8 lat

6-14 osób

1

9 -13 lat

6-14 osób

1,5

Teatr Ruchu
i Animacji TRIA

 
Instruktor 
Ewa Sikora
Monika Janecka
- rozbudowanie wyobraźni, kreatywności, twórczej ekspresji

- poznawanie możliwości swojego ciała poprzez rytmikę, elementy tańca i pantomimy

-twórczego wyrażania emocji

- opanowywania stresu i umiejętności koncentracji
7-9 lat 15 osób 2 x 1,5

Młodzieżowa Grupa Teatralna ENO

Instruktor
Ewa Sikora
- 13-17 lat 15 osób 1 x 2

Grupa Musicalowa "eM"


Instruktor

Monika Janecka
Ewa Sikora
- 13-19 lat 15 osób 1 x 2,5
1 x 2

Zajęcia prowadzone w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Angielski dla maluchów
Playing English

Instruktor
Klaudia Macharzyńska

-  brzmienia języka angielskiego poprzez piosenki, wyliczanki, wierszyki itp.
- prostego słownictwa dotyczącego przedmiotów 
i zjawisk z życia codziennego 
i otoczenia dziecka
- współdziałania w grupie rówieśniczej przez zabawy ruchowe nastawione na kooperację 
i rywalizację

4-6 lat

5 - 10 osób
(2 grupy
podstawowa i zaawansowana)

45 min

Plastyka dla dzieci
i młodzieży

Instruktor 
Małgorzata Ferfecka

- jak rysować ludzi i zwierzęta
- jak rysować przedmioty w perspektywie
- modelowanie ręczne i na kole
- jak pracować 
z gliną

- jak zrobić naczynia na kole garncarskim

6-9 lat

6-10 osób

2

10 -14 lat

6-10 osób

2

15 -26 lat

6-10 osób

2

Zajęcia twórcze dla małych dzieci
z rodzicami
„Najmłodsi odkrywają świat”

Instruktor 
Małgorzata Ferfecka,
Bogumiła Skurska

- jak odróżnić kolory podstawowe 
i pochodne
- jak posługiwać się różnymi przedmiotami
- jak pracować samodzielnie 
i w grupie

3-5 lat

8-12 osób

1,5

Kółko szachowe
Hetman”

Instruktor
 Marek Kobiela

- zasady gry:
(szachownica, - bierki, - zegar, - komputer)
- Otwarcia – debiuty
- Gra środkowa:
(taktyka, - strategia),
- Końcówki :
(studia, - problemy, -zdarzenia)
- Zapis partii – notacja
- Gra praktyczna:
(towarzyska, -turniejowa)

6-16 lat

6-12 osób

4

Od 17 lat

6-12 osób

4

Magiczny świat teatru
muzyki

Instruktor
Ewa Sikora
Monika Janecka 

- rozbudzanie dziecięcej wyobraźni na poziomie słuchowo – ruchowo – językowym
- wprowadzenie dzieci do twórczego działania
w grupie
- Poznawanie różnych form teatru oraz elementów warsztatu aktorskiego: ruchu, dykcji, tańca, śpiewu.

5-6 lat

6-10 osób

1,5

Grupa Teatralna 
"Mała Fanaberia"

 Instruktor 
Ewa Sikora

-

7-12 lat

15 osób

2 x 2