TABLICA OGŁOSZEŃ

Pawłowice, 01.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA POD WZGLĘDEM MEDYCZNYM 

IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W 2018 ROKU

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach Kultury zaprasza do składania ofert zabezpieczenia pod względem medycznym imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2018 roku. Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faxem do 30 marca 2018 roku.

szczegóły zapytania...
wykaz imprez...
wzór umowy...

Pawłowice, 01.03.2017

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI  NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI W ZAKRESIE URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH

W DNIACH 26-27 MAJA 2018 ROKU PODCZAS TRWANIA XXVII DNI GMINY PAWŁOWICE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na kompleksową obsługę w zakresie urządzeń rekreacyjnychw dniach 26 i 27 maja 2018 roku podczas trwania XXVII Dni Gminy Pawłowice wg poniższych warunków. 

szczegóły przetargu...
plan rozmieszczenia urządzeń rekreacyjnych...

wzór umowy...

Pawłowice, 01.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM MIEJSCA DO HANDLU NAPOJAMI I ARTYJUŁAMI GASTRONOMICZNYMI

W DNIACH 26-27 MAJA 2018 ROKU PODCZAS TRWANIA XXVII DNI GMINY PAWŁOWICE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach zaprasza do składania ofert na wynajem miejsca do handlu napojami i artykułami gastronomicznymi w dniach 26 i 27 maja 2018 roku podczas trwania XXVII Dni Gminy Pawłowice wg poniższych warunków. Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faxem do 13 kwietnia 2018 roku.

szczegóły zapytania...
wzór umowy...

Pawłowice, 01.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA POD WZGLĘDEM PORZĄDKOWYM 

(ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA) 

IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W 2018 ROKU

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach zaprasza do składania ofert zabezpieczenia pod względem porządkowym imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2017 roku. Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faxem do 30 marca 2018 roku.

szczegóły zapytania...
wykaz imprez...
wzór umowy...