TABLICA OGŁOSZEŃ


Pawłowice, 25.09.2017

Wśród złożonych ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 „Modernizację węzła c.o. w Osiedlowym Domu Kultury

wybrano nakorzystniejszą ofertę. Wybór padł na firmę "GICAL" Zenon Grabiec
Pawłowice, 17.08.2015r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokali użytkowych na okres powyżej 3 miesięcy:4 pomieszczenia w budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu
przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 11

•    pomieszczenie nr 003 o powierzchni 33 m2,
•    pomieszczenie nr 004 o powierzchni 33m2,
•    pomieszczenie nr 002 o powierzchni 18,5m2 połączone z łazienką o powierzchni 11m2 wyposażoną w WC, umywalkę i dwa prysznice,
•    pomieszczenie nr 009 o powierzchni 18,5m2 połączone z łazienką o powierzchni 11m2 wyposażoną w WC, umywalkę i dwa prysznice


Cena wywoławcza za wynajem pomieszczeń - 10zł/m2 miesięcznie (+ należny podatek VAT 23%).
Koszt wynajmu zostanie powiększony o ryczałt za zużycie mediów
(w wysokości uzależnionej od charakteru prowadzonej w pomieszczeniach działalności).1 pomieszczenie w budynku Centrum Kultury w Pawłowicach
przy ul. Zjednoczenia 67

•    pomieszczenie nr 2.09 o powierzchni 24,4m2 przeznaczone na działalność o charakterze biurowym

Cena wywoławcza za wynajem pomieszczenia - 15zł/m2 miesięcznie (+ należny podatek VAT 23%).
Koszt wynajmu zostanie powiększony o ryczałt za zużycie mediów - 100 zł 
(+ należny podatek VAT 23%).

Data przetargu - 31.08.2015r., godz. 13:00

Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy:
1. zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,
2. zapoznali się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu i warunkach przetargu można uzyskać w biurze GOK i DKO
(tel. 32 4722570 oraz 32 4721036)