Najmłodsi odkrywają świat

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Rozpoczynają się od zabaw integracyjnych i nauki samodzielności. Dzieci uczą się posługiwania różnymi przedmiotami, poznają kolory i kształty, śpiewają piosenki i wspólnie tańczą. Efektem udziału w zajęciach jest  nabycie umiejętności społecznych, ruchowych i manualnych przydatnych szczególnie dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola. Zajęcia prowadzą instruktorki Bogumiła Skurska i Małgorzata Ferfecka. Maluchy biorą udział w zajęciach razem z dorosłym opiekunem.